Защита на личните данни

 

ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

 Правото на защита на личните данни на Bonelli Lux е в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или ОРЗД). Принципът на прозрачността е в основата на този регламент. С настоящият документ Ви уведомяваме за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, които Вие ни предоставяте чрез нашия уебсайт.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за конфиденциалност, за да отразяваме всички изменения във връзка с Вашите законови изисквания. В случай на публикуване на изменения на нашия уебсайт, любезно Ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

Кои сме ние и как да се свържете с нас?

Бонелли Лукс EООД

Регистрирана в гр.Пловдив

 С адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Д-р. Г. Димитров" 26

 

(наричано по-долу BonelliLux или Ние“). Като администратор при обработването на Вашите лични данни.

Може да се свързватес нас и по електронна поща с адрес: info@bonelli-lux.com.

Кои категории лични данни обработваме ние?

Като цяло събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, информацията, която получаваме от Вас е следната:

  • Когато си създавате акаунт във BonelliLux, Вие ни изпращате вашите адрес на електронна поща, собствено и фамилно име, мобилен телефонен номер, адрес за доставка.

  • Когато правите поръчка, вие ни предоставяте следната информация: електронна поща, желаният от Вас продукт, собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, начин на доставка, телефонен номер и пр.:

Освен това можем да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението ви при сърфиране в нашия уебсайт.

Можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките.

Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

Какви са целите и основанията на обработването?

Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:

1. Предоставяне на услуги на BonelliLux във Ваша полза което може да включва:

- създаване и управление на профил в платформата на BonelliLux;

- обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;

- разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;

- връщане за замяна на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;

- възстановяване на стойността на недоставени продукти съгласно законовите разпоредби;

- оказване на подкрепа, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на BonelliLux;

Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между  BonelliLux и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство.

2. Маркетинг

Ние бихме искали да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите които предлагаме. В тази връзка, можем да ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail/ SMS/ и пр.), които съдържат информация относно оферти и промоции, информация относно продуктите, добавени в раздели „Моят профил/Количка“ или Моят профил/Любими“, и други бизнес комуникации. Ние винаги гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права и свободи.

В повечето случаи ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като:

- промените настройките в клиентския профил в раздел „Бюлетини“;

- използвате връзката „Отпиши се“ в съобщенията, които получавате от нас; или като

- се свържете с BonelliLux, използвайки данните за контакт по-горе.

3. Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

- мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата на BonelliLux срещу кибератаки;

- мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;

- мерки за управление на различни други рискове.

Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като задължението за защита на стоките и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.

Колко време пазим Вашите лични данни?

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт в BonelliLux. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

На кого изпращаме Вашите лични данни?

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

- доставчици на куриерски услуги;

- доставчици на платежни/ банкови услуги;

- доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги;

- доставчици на ИТ услуги;

- други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.

Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и конфиденциалността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически стандарти.

Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия. Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

Какви са Вашите права?

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.

За да упражнявате правата си, можете да се свържете с нас като използвате данните за контакт, посочени по-горе. Моля, вземете предвид следното, ако желаете да упражните тези права:

Самоличност. Ние подхождаме сериозно към конфиденциалността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната Ви поща, посочен във Вашия акаунт в BonelliLux. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.

Права на трети страни. Няма да е необходимо да отговаряме на искане, ако то засяга по отрицателен начин правата и свободите на други субекти на данни.

Изтриване на данни

Вие можете да ни помолите да изтрием Вашите лични данни, но единствено ако:

- те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или

- Вие сте оттеглили вашето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или

- упражнявате законно право на възражение; или

- те са били незаконно обработвани; или

- е налице правно задължение в тази връзка.

Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква:

- за да се изпълни законово задължение; или

- за да се установи, упражни или защити правна претенция;

Моля, имайте предвид, че преди да упражните това право, вие трябва да изтеглите от акаунта си във BonelliLuxи да запазите всички документи, свързани с направените поръчки от нас, независимо дали фактурирането е било извършено към Вас или към друго физическо или юридическо лице (като фактури, касови бележки). Ако не направите това преди да упражните правото си на изтриване, ще изгубите всички тези документи и ниеняма да можем да ви ги предоставим, в зависимост от случая, тъй като процесът на изтриване на данни и изтриването на профила в BonelliLuxс всички данни и документи, свързани с него, е необратим процес.

Ограничаване на обработването на данни

Можете да ни помолите да ограничим обработването на Вашите лични данни, но единствено ако:

- тяхната точност се оспорва (вижте раздела за поправяне на данни), за да имаме възможност да удостоверим тяхната точност; или

- обработването е незаконно, но Вие не желаете данните дабъдат изтрити; или

- те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но ние все още имаме нужда да установим, упражним или защитим правна претенция; или

- Вие вече сте упражнили правото на възражение и проверявате дали доминирането на нашите права все още е налице.

Ние можем да продължим да използваме Вашите лични данни в резултат на искане за ограничение:

- ако имаме Вашето съгласие; или

- за да се установи, упражни или защити правна претенция; или

- за да се защитят правата на BonelliLuxили на друго физическо или юридическо лице.

Право на възражение

Можете да възразите по всяко време поради причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че Вашите основни права и свободи доминират над тези интереси.

Освен това можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили) без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.

Жалби

Имате правото да подавате жалба пред местния надзорен орган относно обработването на вашите лични данни.

За повече детайлна информация относно защита на Вашите лични данни и права, може да посетите сайта на ОРЗД.

Следвайте ни:

Начини за доставка и заплащане:

  

  

Вашите поръчки се изработват по индивидуална заявка!

Ние отделяме особено внимане на качеството на изпълнение!

При неудовлетвореност от Ваша страна е възможна единствено замяна!

Бюлетин

Въведете Вашия email за да се абонирате за Новини: